முருகன்

அருள்மிகு சிவகுருநாதன்

தினம் நீ நினைப்பாயே மனமே
தீனதயாளனாம் சிவகுருநாதனை

கனலாய் வந்து புனலில் மலர்ந்த
கங்கையின் மைந்தனாம் கார்த்திகேயனை

கந்தனவன் அருளாலே சந்ததிகள் வளருமே
வேலனவன் பார்வையிலே வினையெல்லாம் விலகுமே
ஞானமதை தந்திடும் ஞானசுந்தரனவன்
செல்வமெல்லாம் தரும் செல்வமுத்துக்குமரனவன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.