முருகன்

குருநாதஸ்வாமி


குருநாதனே என் குலதெய்வமே
குமரகுரு போற்றும் குமரேசனே

செந்தூர் தனில் மேவும் செங்கல்வராயனே
சீரலைவாயினில் சிங்காரவேலனே

ஆலால சுந்தரன் அழகுத் திருமகனே
அம்பிகை பாலனே அழகர் மருகனே
சூரனை வென்ற வள்ளி மணாளனே
அருணகிரிக்கருளிய அன்பருக்கு அன்பனே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.